2015

All posts tagged 2015

Bij het schrijven van dit verslag ligt het dorpsfeest inmiddels alweer een aantal dagen achter ons. En wat hebben we een geluk gehad met het weer tijdens het feest. Als we nu naar buiten kijken, waait het hard en valt de regen zo uit de lucht. Ook is het qua temperatuur nu een stuk frisser dan een aantal dagen geleden.
Je hebt er niets over te zeggen, maar het is altijd fijn wanneer de weergoden je goed gezind zijn. En dat waren ze tijdens het Sumarder dorpsfeest van 2015!

Continue Reading

Oproep

Voor het zeskampspel welke op zaterdagochtend wordt gehouden, mogen ook nog extra teams meedoen. Hierbij valt te denken aan een vriendengroepje/ voetbalvrienden. Ook dit team dient te bestaan uit minimaal 6 personen waarvan in ieder geval 2 dames. Mocht je met een groepje graag mee willen doe, geef dit dan nu door. Opgave kan via secretaris@ov-sumar.nl of via 0511-843495 (Jitske de Vlugt)

Correctie programma

In het programmaboekje staat dat er op de donderdagmiddag kinderspelen zijn. Inmiddels is bekend dat er vanuit school een Vossenjacht wordt georganiseerd. Kinderen in de basisschoolleeftijd die niet in Sumar naar school gaan, maar toch graag mee willen doen kunnen zich opgeven bij school.

Update 1 september 2015: Correctie programma dorpsfeest 2015

Tijdens het dorpsfeest zal op vrijdagmiddag weer een zeskamp gehouden worden. Het finalespel zal op de zaterdagochtend plaatsvinden. De zeskamp telt mee voor de puntentelling!

De teams kunnen zich vanaf nu opgeven via secretaris@ov-sumar.nl en mag ook via onze Facebook pagina. Wat betreft de grootte van het team: minimaal 6 teamleden waarvan ook minimaal 2 vrouwelijke teamleden.

Wij zien jullie opgaves graag tegemoet!

Hierbij delen wij mee dat de jaarlijkse ledenvergadering gepland staat op vrijdag 20 maart 2015 om 20.00u in Dorpshuis de Kamp.

Belangrijk onderwerp van deze avond is het komende dorpsfeest van September 2015. Een aantal belangrijke mededelingen zullen dan gedaan worden omtrent het dorpsfeest.

We nodigen u dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We zien u graag op vrijdag 20 maart!

Ledenvergadering Oranjevereniging Sumar
Vrijdag 20 maart 2015, dorpshuis de Kamp.
Aanvang 20.00u

De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Jaarverslag secretariaat
  5. Jaarverslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie (Jelle Batema en Klaas van der Veer)
  7. Verkiezing nieuw kascommissielid
  8. Pauze
  9. Dorpsfeest 2015, hoe komt dit eruit te zien?
  10. Rondvraag

Het Dorpsfeest van 2015 zal gehouden worden op 10, 11 en 12 september.

Momenteel zijn we aan het brainstormen over een mogelijk programma en bijpassend thema voor deze dagen. Hopelijk kunnen we u in de volgende koekoek hier meer over vertellen.

De data staan in ieder geval vast, deze kunt u dan ook alvast vrij houden in uw agenda!