Koninginnedag/Koningsdag

Update maandag 25 april: In verband met de weersverwachting gaat het Levend Ganzenbord niet door. In plaats daarvan zullen er vanaf 14:30 uur verschillende activiteiten zijn in het dorpshuis De Kamp.

Op woensdag 27 april vieren wij in Nederland weer Koningsdag. Op deze dag zullen er tal van activiteiten plaatvinden, zo ook in Sumar.
Dit jaar hebben we gekozen voor Levend Ganzenbord. Het bordspel zal bij de meesten van u wel bekend zijn. Dit spel is al eens eerder in Sumar levensecht gespeeld, na alle leuke reacties vonden we het wel weer tijd worden voor een volgende editie.
Ook dit jaar zal het bordspel levensecht gespeeld worden in Sumar, Wordt u al nieuwsgierig? Geef u dan vast op!

Continue Reading

We hebben een geslaagde Koningsdag achter de rug. Het weer zat mee, zodat er tijdens het klootschieten ook nog genoten kon worden van de wandeling in de frisse en zonnige buitenlucht. In totaal hebben er zo’n 60-70 (jong en oud) personen meegedaan aan het klootschieten, dit was prachtig. Na de tijd was Rein Krans aanwezig in de Kamp om ons muzikaal te vergezellen. Al met al een gezellige en geslaagde Koningsdag, welke wat ons betreft voor herhaling vatbaar is. Binne Kramer heeft een mooi verslag gemaakt van deze activiteit, welke te vinden is op de site van Kanaal 30. Ook zijn hier mooie actiefoto’s van het klootschieten te bewonderen.

http://www2.rtvkanaal30.nl/index.php/sport/overige-sporten/14428-hokker-kloat-smyt-dy-bal-yn-de-sleat

Maandag 27 april 2015 is het Koningsdag. Ook in Sumar willen wij graag weer een activiteit organiseren voor het gehele gezin. Het idee is om dit jaar de activiteit Klootschieten te doen.

Klootschieten is een gezellige en sportieve activiteit voor groepen. Het is een spel geschikt voor alle leeftijden. Hierdoor is het spel geschikt voor het hele gezin.

Met zo min mogelijk worpen (schoten) gaat u met (houten) ballen (kloten) een route afleggen door ons mooie dorp Sumar.

Datum: Maandag 27 april

Vertrek vanaf: Dorpshuis de kamp

Tijd: 15.00u-16.30 klootschieten, aansluitend is er muziek en de gelegenheid voor een hapje en drankje in de Kamp.

De muziek wordt verzorgd door Rein Krans

Opgave: Mag vooraf via het e-mailadres secretaris@ov-sumar.nl , maar kan ook ter plekke bij de Kamp vanaf 14.30. Bij opgave graag ook aangeven uit hoeveel personen de groep bestaat.

De prijsuitreiking vindt na afloop plaats in de Kamp, deelname aan deze activiteit is GRATIS.

Dus net stinne, mar hinne!!

Klootschieten

Maandag 27 april 2015 is het Koningsdag. Ook in Sumar willen wij graag weer een activiteit organiseren voor het gehele gezin. Het idee is om dit jaar de activiteit Klootschieten te doen.

Klootschieten is een gezellige en sportieve activiteit voor groepen. Het is een spel geschikt voor alle leeftijden. Hierdoor is het spel geschikt voor het hele gezin.
Met zo min mogelijk worpen (schoten) gaat u met (houten) ballen (kloten) een route afleggen door ons mooie dorp Sumar.

Het komt bij het klootschieten aan op behendigheid, spierkracht en wie in die combinatie het verste kan gooien. Het spel is geschikt voor iedereen, wie kan gooien kan ook klootschieten.

Onder klootschieten wordt verstaan:
Het gooien van een houten bal (de kloot) over een uitgezette routen, met het doel dit te doen in zo weinig mogelijk worpen. De kloot is een houten bal op het juiste gewicht gebracht door middel van ingegoten lood. Het parcours bevindt zich door ons dorp en bestaat uit verharde- en schelpwegen. De tijdsduur van het klootschieten is ongeveer 1 ½ uur. Het klootschieten wordt uitgevoerd in groepen.

Datum: Maandag 27 april
Vertrek vanaf: Dorpshuis de kamp
Tijd: 15.00u-16.30 klootschieten, aansluitend is er nog muziek en de gelegenheid voor een hapje en drankje in de Kamp.
Opgave: Mag vooraf via het e-mailadres secretaris@ov-sumar.nl, maar kan ook ter plekke bij de Kamp vanaf 14.30. Bij opgave graag ook aangeven uit hoeveel personen de groep bestaat.

De prijsuitreiking vindt na afloop plaats in de Kamp, deelname aan deze activiteit is GRATIS.

Dus net stinne, mar hinne!!

Binne Kramer heeft van de skelterrace een mooi verslag gemaakt met prachtige foto’s. Hieronder kunt u het verslag lezen. Dit verslag en de foto’s staan op de website van Kanaal 30.

Het bestuur van de Oranjevereniging is erg tevreden over de activiteiten van 30 april. De sfeer was goed en tijdens de muziek in de Kamp was het ook erg gezellig.  Al met al een geslaagde dag!

‘Gentlemen, start your engines’

SUMAR – Het was een uitermate sfeervol gebeuren, de traditionele skelterrace voor leerlingen van de beide basisscholen in Sumar. Begunstigd door een heerlijk oranjezonnetje dat de temperatuur een beetje uit de winterse sferen krikte, en uiteraard een groot omsittend laach aan heiten, memmen, pake’s en beppe’s, maakten dat de jongelui zich helemaal konden uitleven op trekkers voor de jongsten en skelters voor de wat oudere kinderen. Ze maakten er met z’n allen een prima feestje van in een mooie entourage.

Oranjerace in Sumar

Het was een beetje fris, zeg maar rustig dat het koud was, op de middag van de laatste Koninginnedag, maar de oranjezon scheen en dat maakte het allemaal toch redelijk aangenaam op het plein voor dorpshuis De Kamp in Sumar. Daar werd de traditionele skelterrace gereden en dat betekende dat precies om vier uur het eerste startschot klonk na het virtuele ‘Gentlemen, start your engines’. Spreekstalmeester Ids Krol hield de vaart er goed in en dat betekende dat om precies zes uur alle winnaars bekend waren. Zoals dat hoort en het hier een goede gewoonte is, was er voor iedereen een prijs, al werd er wel degelijk bekendgemaakt wie het eveneens virtuele podium mochten beklimmen. Die prijsuitreiking was de afsluiting van een heerlijk middag raggen op trekkers voor de jongsten en skelters voor de wat oudere kinderen.

‘it giet derom wei’

Het talrijke publiek uiteraard bestaande uit heiten, memmen, pake’s en beppe’s en wat dies meer zij, kreeg een spectaculaire wedstrijd voorgeschoteld waarin door de deelnemers niet alleen een parcours heen en terug moest worden afgelegd, met een hele draai en een wip-wap als ‘tûkelteammen en stroffelstiennen’, maar waarbij ook ringen uit een houtzagerijhandje moesten worden gestoken. Eigenlijk was het een variant van het bekende ringsteken met aanspanningen van paarden en pony’s. Maar dit was minsten zo intensief en de diverse tongen kwamen uit de mond vanwege de inspanning en de concentratie. Een enkle over-enthousiasteling reed zelfs pardoes het publiek in, maar dat liep allemaal goed af en de rode vlag hoefde niet te worden gezwaaid. De groepen 1 en 2 beten het spits af en die categorie werd gewonnen door Fenja Boonstra voor Nynke Huizing ex aequo met Rik van der Meer.

groep 3-4

Ook bij de groepen 3 en 4 was er een verwoede strijd om de prijzen waarbij de deelnemers zich uit een heuse spagaat moesten zien te redden. Het dilemma tussen snel met gemiste ringen of wat langzamer en alle ringen feilloos steken. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Sjouke Hiemstra, voor Johan van Anker en Bouwe Boonstra.

groep 5-6

Bij groep 5 en 6 viel op dat het ineens een stuk sneller ging. ‘Se hiene de sokken der goed yn’ en dat resulteerde in scherpe tijden en kleinere verschillen. Eerste werd Jorryt Elzinga, op respectabele afstand gevolgd door Gosse Zandstra, terwijl Jona van der Meer en Nynke Zandstra ex aequo derde werden.

de grote kanonnen

‘De grutte jonges mei de snelle weenen’ zei speaker Henk Koonstra vroeger bij de autocross van Garyp. Hier waren dat de deelnemers uit de groepen 7 en 8, de oudste groep leerlingen dus. Glorieus winnaar werd Sietse Borger, maar zijn voorsprong op de tweede, Robin Bergsma, was minimaal. Derde werd uiteindelijk Jelke Hoekstra, maar zijn achterstand bedroeg slechts luttele seconden. Een teken dat het spannend was en dus leuk om naar te kijken.

Binne Kramer