Geen categorie

Dorpsfeest 2017 werd mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven:
Sonac
Minerva
Kapsalon Wieke
Primera Postma
De Jong Levensmiddelen
Transportbedrijf Postmus
Bouw en Houtbroers
Thomashuis Sumar
Alura Aluminium
Jouke Hoekstra Uitvaartverzorging
Recreatiecentrum Bergumermeer
Rietdekker Jelle Batema
Essity Sumar
Ben of all Trades
Het Feestkanon
Spoelstra Installatiebedrijf
EGB Auto’s
Rietdekker Walter vd Kuur
Glasconnect Boomsma
Accountantskantoor De Vries, Everts, Numan
Kinderopvang Krobbehiem
Froukje’s kapsalon
Onderhoudsbedrijf Richard van der Bi jl
Sjouke Borger Metsel en Lijmwerk
Hendrik Slaaf Transport
R. Kooistra Woning- en projectinrichting
R. Kooistra Stoffeertechniek
Smederij Easterhei
Schilderwerken Edwin Brugge
Ruma Transport- en handelsonderneming
Jan de Vries Catering
Installatiebedrijf Bouma
Grobo Hydrauliek

Willen de groepen die met een vrije opgave ( gemotoriseerd) meedoen aan de optocht, hun bouwplek even aan ons doorgeven. Wij willen graag vooraf controleren of de wagen voldoet aan de verzekeringseisen!
Zonder verzekering kunnen jullie niet meedoen aan de optocht!
Doorgeven kan via info@ov-sumar.nl of via een pb op onze facebooksite!

Activiteiten Commissie ‘de Kamp’ presenteert in samenwerking met de Oranjevereniging:

Carnaval in China

  • Zaterdag 25 februari – 21:00 uur
  • Dorpshuis de Kamp in Sumar
  • Muziek van DJ Eppie
  • Entree 5 euro | prijs voor leukste outfit

Vrijdag 24 februari
Kinder-carnaval
19.00 – 21.30 uur
Entree 2 euro

In de afgelopen 2 jaar heeft het bestuur van de Oranjevereniging te maken gehad met aftredende bestuursleden. Dit omdat de termijn van 8 jaar erop zat, of door andere redenen. Het bestuur van de Oranjevereniging is de afgelopen 2 jaar dan ook gekrompen van 13 naar 8 bestuursleden. In de afgelopen 2 jaar zijn we dan ook op zoek geweest naar nieuwe bestuursleden, door mensen actief te benaderen. Helaas heeft dit niet het resultaat gehad wat we vooraf gehoopt hadden.

Met het huidige bestuur van 8 mensen is het moeizaam om een geheel dorpsfeest te organiseren en te bemannen tijdens deze dagen. We zijn dan ook heel blij met een groep dorpsgenoten die aangeboden heeft ons te ondersteunen. Dit in de vorm van een soort activiteitencommissie die bijvoorbeeld het organiseren en het uitvoeren van de zeskampspelen op zich gaan nemen. Zo zijn er nog een aantal taken die zij op zich nemen om ons als bestuur te ontlasten. Als deze groep enthousiaste mensen er niet was geweest, vragen wij ons af of het dorpsfeest van 2015 wel door had kunnen gaan in de vorm die wij in Sumar gewend zijn. In samenwerking met deze groep mensen gaan we het dorpsfeest van 2015 organiseren en na de tijd ook evalueren of dit voor herhaling vatbaar is.

Wij vonden het goed om u als lid/ dorpsbewoner op de hoogte te stellen van de krimp van het bestuur en het moeizaam vinden van nieuwe bestuursleden. Mocht dit bij u nog vragen oproepen, dan kunt u altijd bij één van onze bestuursleden terecht.

Hartelijke groeten,

Bestuur van de Oranjeverenging Sumar.

Geke Landheer
Albert van der Werf
Grietje van der Kuip
Jitske de Vlugt
Durk Douwes
Eelke van der Meer
Theunis Elzinga
Harry van der Wal

Title: Koningsdag 2014
Location: Centrum Sumar
Description: Centrum Sumar: 14.30 – 18.00 uur Levend Ganzenbord

Dorpshuis De Kamp: 19.00 uur Sumar’s got Talent

na afloop de Goet/Faut show in het dorpshuis
Start Date: 2014-04-26
Start Time: 14:30
End Date: 2014-04-27
End Time: 00:00