Archives

All posts by Remco Tolsma

Alle buurten hebben onderstaande informatie en de bijhorende brochure ontvangen. Voor diegene die dit niet gekregen hebben de volgende informatie. De brochure kunnen jullie opvragen via info@ov-sumar.nl.

De Oranjevereniging heeft voor alle opgegeven feestwagens een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering zorgt er voor dat de schade aan personen en zaken gedekt is en dat de chauffeur niet hoofdelijk aansprakelijk is. Zoals omschreven in de meegestuurde brochure onder het kopje ‘Verzekerd voor aansprakelijkheid’.

De Oranjevereniging heeft geen ongevallenverzekering afgesloten. Indien een buurt dit wel zou willen, kunnen zij deze zelf extra afsluiten. De kosten hiervoor komen voor rekening van de betreffende buurt. Informatie hierover is te vinden bij ‘Verzekerd voor ongevallen’.

Onder het kopje ‘Veiligheid passagiers’ staat waaraan je moet voldoen. Er zijn twee opties. Je kunt ervoor kiezen om een omheining op de feestwagen te plaatsen die minimaal 1.20 meter hoog is of de personen op de wagen zijn op een deugdelijke manier gezekerd aan de wagen. Dit moeten wij ook kunnen aantonen door middel van foto’s.

De chauffeur op de tractor dient minimaal 18 jaar te zijn en in bezit van het wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het ( trekkend) motorrijtuig. Ook dient de chauffeur er rekening te houden dat hij tijdens de optocht fungeert als BOB.

De tractor moet (minimaal) over een WA-verzekering beschikken.

Voertuigen zonder kenteken, anders dan een tractor, die meerijden in de optocht moeten ook minimaal WA verzekerd zijn. Bij deze voertuigen dient een deugdelijkheidsverklaring te worden ingevuld. Informatie hierover staat in de brochure.

Indien er na het lezen van dit bericht en de brochure nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Eelke van der Meer.

Nieuws van de Oranjevereniging

Hierbij delen wij mee dat de jaarlijkse ledenvergadering gepland staat op vrijdag 28 april 2017 om 20.00u in Dorpshuis de Kamp.

De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Bestuurswijzigingen:
  Aftredend en niet herkiesbaar; Geke Landheer en Albert van der Werf
  Voorstellen en goedkeuren nieuwe bestuursleden.
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag secretariaat
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie (Nynke Bosgra en Jelle Batema)
 8. Verkiezing nieuw kascommissielid
 9. Pauze
 10. Rondvraag

We zien u graag op vrijdag 28 april 2017.

Koningsdag
Op 27 april vieren wij in Nederland weer Koningsdag. In Sumar is het al jaren een traditie dat de Oranjevereniging een activiteit voor het hele gezin organiseert.
Dit jaar hebben we gekozen voor Levend Ganzenbord. Eerder werd de levensechte editie van dit spel al met groot succes in Sumar gespeeld. Vandaar nu de herhaling met onderweg weer allerlei verrassende activiteiten.
Opgeven kan in teams ( max. 4 a 5 personen) of individueel ( dan worden er teams gemaakt) via info@ov-sumar.nl.
Na afloop van het spel is er muziek in de Kamp.

Wat: Levend ganzenbord
Wanneer: Donderdag 27 april van 14.30-17.00u
Waar: Start vanuit dorpshuis de Kamp
Voor wie: Voor iedereen tussen de 0-100 jaar

Activiteiten Commissie ‘de Kamp’ presenteert in samenwerking met de Oranjevereniging:

Carnaval in China

 • Zaterdag 25 februari – 21:00 uur
 • Dorpshuis de Kamp in Sumar
 • Muziek van DJ Eppie
 • Entree 5 euro | prijs voor leukste outfit

Vrijdag 24 februari
Kinder-carnaval
19.00 – 21.30 uur
Entree 2 euro

Update maandag 25 april: In verband met de weersverwachting gaat het Levend Ganzenbord niet door. In plaats daarvan zullen er vanaf 14:30 uur verschillende activiteiten zijn in het dorpshuis De Kamp.

Op woensdag 27 april vieren wij in Nederland weer Koningsdag. Op deze dag zullen er tal van activiteiten plaatvinden, zo ook in Sumar.
Dit jaar hebben we gekozen voor Levend Ganzenbord. Het bordspel zal bij de meesten van u wel bekend zijn. Dit spel is al eens eerder in Sumar levensecht gespeeld, na alle leuke reacties vonden we het wel weer tijd worden voor een volgende editie.
Ook dit jaar zal het bordspel levensecht gespeeld worden in Sumar, Wordt u al nieuwsgierig? Geef u dan vast op!

Continue Reading

Bij het schrijven van dit verslag ligt het dorpsfeest inmiddels alweer een aantal dagen achter ons. En wat hebben we een geluk gehad met het weer tijdens het feest. Als we nu naar buiten kijken, waait het hard en valt de regen zo uit de lucht. Ook is het qua temperatuur nu een stuk frisser dan een aantal dagen geleden.
Je hebt er niets over te zeggen, maar het is altijd fijn wanneer de weergoden je goed gezind zijn. En dat waren ze tijdens het Sumarder dorpsfeest van 2015!

Continue Reading

Oproep

Voor het zeskampspel welke op zaterdagochtend wordt gehouden, mogen ook nog extra teams meedoen. Hierbij valt te denken aan een vriendengroepje/ voetbalvrienden. Ook dit team dient te bestaan uit minimaal 6 personen waarvan in ieder geval 2 dames. Mocht je met een groepje graag mee willen doe, geef dit dan nu door. Opgave kan via secretaris@ov-sumar.nl of via 0511-843495 (Jitske de Vlugt)

Correctie programma

In het programmaboekje staat dat er op de donderdagmiddag kinderspelen zijn. Inmiddels is bekend dat er vanuit school een Vossenjacht wordt georganiseerd. Kinderen in de basisschoolleeftijd die niet in Sumar naar school gaan, maar toch graag mee willen doen kunnen zich opgeven bij school.

Update 1 september 2015: Correctie programma dorpsfeest 2015

Tijdens het dorpsfeest zal op vrijdagmiddag weer een zeskamp gehouden worden. Het finalespel zal op de zaterdagochtend plaatsvinden. De zeskamp telt mee voor de puntentelling!

De teams kunnen zich vanaf nu opgeven via secretaris@ov-sumar.nl en mag ook via onze Facebook pagina. Wat betreft de grootte van het team: minimaal 6 teamleden waarvan ook minimaal 2 vrouwelijke teamleden.

Wij zien jullie opgaves graag tegemoet!