Update maandag 25 april: In verband met de weersverwachting gaat het Levend Ganzenbord niet door. In plaats daarvan zullen er vanaf 14:30 uur verschillende activiteiten zijn in het dorpshuis De Kamp.

Op woensdag 27 april vieren wij in Nederland weer Koningsdag. Op deze dag zullen er tal van activiteiten plaatvinden, zo ook in Sumar.
Dit jaar hebben we gekozen voor Levend Ganzenbord. Het bordspel zal bij de meesten van u wel bekend zijn. Dit spel is al eens eerder in Sumar levensecht gespeeld, na alle leuke reacties vonden we het wel weer tijd worden voor een volgende editie.
Ook dit jaar zal het bordspel levensecht gespeeld worden in Sumar, Wordt u al nieuwsgierig? Geef u dan vast op!

Continue Reading

Bij het schrijven van dit verslag ligt het dorpsfeest inmiddels alweer een aantal dagen achter ons. En wat hebben we een geluk gehad met het weer tijdens het feest. Als we nu naar buiten kijken, waait het hard en valt de regen zo uit de lucht. Ook is het qua temperatuur nu een stuk frisser dan een aantal dagen geleden.
Je hebt er niets over te zeggen, maar het is altijd fijn wanneer de weergoden je goed gezind zijn. En dat waren ze tijdens het Sumarder dorpsfeest van 2015!

Continue Reading

Oproep

Voor het zeskampspel welke op zaterdagochtend wordt gehouden, mogen ook nog extra teams meedoen. Hierbij valt te denken aan een vriendengroepje/ voetbalvrienden. Ook dit team dient te bestaan uit minimaal 6 personen waarvan in ieder geval 2 dames. Mocht je met een groepje graag mee willen doe, geef dit dan nu door. Opgave kan via secretaris@ov-sumar.nl of via 0511-843495 (Jitske de Vlugt)

Correctie programma

In het programmaboekje staat dat er op de donderdagmiddag kinderspelen zijn. Inmiddels is bekend dat er vanuit school een Vossenjacht wordt georganiseerd. Kinderen in de basisschoolleeftijd die niet in Sumar naar school gaan, maar toch graag mee willen doen kunnen zich opgeven bij school.

Update 1 september 2015: Correctie programma dorpsfeest 2015

Tijdens het dorpsfeest zal op vrijdagmiddag weer een zeskamp gehouden worden. Het finalespel zal op de zaterdagochtend plaatsvinden. De zeskamp telt mee voor de puntentelling!

De teams kunnen zich vanaf nu opgeven via secretaris@ov-sumar.nl en mag ook via onze Facebook pagina. Wat betreft de grootte van het team: minimaal 6 teamleden waarvan ook minimaal 2 vrouwelijke teamleden.

Wij zien jullie opgaves graag tegemoet!

We hebben een geslaagde Koningsdag achter de rug. Het weer zat mee, zodat er tijdens het klootschieten ook nog genoten kon worden van de wandeling in de frisse en zonnige buitenlucht. In totaal hebben er zo’n 60-70 (jong en oud) personen meegedaan aan het klootschieten, dit was prachtig. Na de tijd was Rein Krans aanwezig in de Kamp om ons muzikaal te vergezellen. Al met al een gezellige en geslaagde Koningsdag, welke wat ons betreft voor herhaling vatbaar is. Binne Kramer heeft een mooi verslag gemaakt van deze activiteit, welke te vinden is op de site van Kanaal 30. Ook zijn hier mooie actiefoto’s van het klootschieten te bewonderen.

http://www2.rtvkanaal30.nl/index.php/sport/overige-sporten/14428-hokker-kloat-smyt-dy-bal-yn-de-sleat

Tijdens de ledenvergadering van de OV op 20 maart jl. is het thema bekend gemaakt van de feestwagens. Het thema voor dit jaar is: ‘Musical’.

De buurten kunnen zich aanmelden met hun onderwerp bij Jitske de Vlugt, it Houtsjepaad 19. Dit kan via het e-mailadres van de OV: secretaris@ov-sumar.nl

Goed nieuws wat betreft de verzekeringen van de feestwagens. Alle buurten zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op 2 maart jl. Hier heeft onze penningmeester uitleg gegeven over de verzekeringspremies en wat dit precies inhoudt voor de buurten. Het bestuur van de OV heeft besloten ook een bijdrage te leveren in deze premies waardoor het bedrag wat voor rekening komt van de buurten, gehalveerd wordt. Hiermee hopen wij dat we de buurten meer kunnen ontlasten en dat de betaling van deze premies de aanmelding voor de feestwagens niet meer in de weg staat.

Hoe ziet de muziek eruit tijdens het dorpsfeest?

Do.avond: Klaas Jan
Vr.ochtend: Duo Sjans
Vr.avond: Coverband Vreemdt
Za. matinee: Lytse Hille

Wist u dat in de coverband die op vrijdagavond zal optreden 2 Sumarders zingen?

De entreeprijzen voor de kaarten op vr.avond zijn bekend en komen er als volgt uit te zien:

Voor OV- leden/ voorverkoop 5,-

Aan de tent: 10,-

Tijdens de ledenvergadering is gesproken over de hoge verzekeringspremies voor de feestwagens en de entreeprijzen die op de vrijdagavond gehanteerd worden. Door de stijgende kosten van het dorpsfeest en een daling in het aantal bezoekers is het lastig om het financieel dekkend te krijgen.

Onze belangrijkste inkomstenbron is het ledengeld wat 1x per jaar afgeschreven wordt bij een ieder die lid is van de Oranjevereniging Sumar.

De aanwezige leden bij de ledenvergadering hebben dan ook een voorstel voor contributieverhoging gedaan.

De bestuursleden van de Oranjevereniging kunnen zich hier in vinden omdat we als OV op deze manier kunnen bijdragen in de kosten van de verzekeringspremies van de feestwagens, zodat deze behouden kunnen worden.

Ook kunnen we er hiermee voor zorgen dat de entreeprijzen aan de tent lager worden dan voorgaande jaren. Hiermee maken we het dorpsfeest meer draaglijk voor het alle inwoners van Sumar.

In de loop van dit jaar zullen we u hierover informeren zodat we volgend jaar tijdens de ledenvergadering hierover een besluit kunnen nemen.

De contributie voor dit jaar blijft ongewijzigd!